מספר טלפון


6334131 - 08 אלפסי מרכז הקרמיקה והבנייה בע"מ
6334132 - 08 אלכסנדרה סנצוב
6334133 - 08 ברבי חנה
6334134 - 08 שרית נאור
6334136 - 08 משילקר אלישבע ובן ציון
6334137 - 08 סמדגה ניסים
6334138 - 08 שרית נאור
6334139 - 08 רביב אסנת