מספר טלפון


6334180 - 08 בוינג'ו שמחה ומאיר
6334182 - 08 חזן ריימונד
6334183 - 08 שורץ חיים
6334184 - 08 פקס) הזמנות) גלי אילת מלון
6334185 - 08 צדוק תמיר
6334186 - 08 בן גיורא יוסי ואסנת
6334188 - 08 בן שימון יוסף ושולה
6334189 - 08 (פקס) המלך שלמה מלון