מספר טלפון


6334210 - 08 התקנים מכון מכון התקנים
6334210 - 08 מכון התקנים
6334211 - 08 צרפתי אהרון
6334212 - 08 מסעדת המדבר" בן יתח פרוספר
6334213 - 08 שטיינברג ודים
6334214 - 08 גורודצקי ויקטוריה וגנאדי
6334216 - 08 אלקלעי שלום
6334218 - 08 מקואני סטפן
6334219 - 08 רמון נירה