מספר טלפון


6334270 - 08 מליק אשר
6334271 - 08 חברת אילן כפר הנופש
6334272 - 08 עמותת המרכז לחינוך וספורט ימי
6334273 - 08 בדיל אמי
6334274 - 08 נוף מרכז משק
6334274 - 08 חברת אילן כפר הנופש
6334275 - 08 אביטן יעקב
6334276 - 08 שושן נאוה ומיכאל
6334277 - 08 פרי גל בטי ויעקב