מספר טלפון


6334303 - 08 שליי אוריקה וגורג
6334304 - 08 יצחק ואינה דכנר
6334304 - 08 אביגדור וחנה ורד
6334307 - 08 מייזלס ירון
6334308 - 08 מלול שושנה