מספר טלפון


6334680 - 08 אבוטבול ימית
6334681 - 08 מרציאנו בת שבע ואפרים
6334684 - 08 טל מישל
6334685 - 08 עמר חיים
6334687 - 08 כרמל מזרחי יינות היקב אגודת הכורמים
6334688 - 08 לנדרמן שרה
6334689 - 08 פוליאקוב 'גאורג