מספר טלפון


6334690 - 08 גטה בנימין
6334692 - 08 טופיקיאן רבקה לימור
6334693 - 08 אסחאק יציג
6334694 - 08 אדרי יצחק
6334695 - 08 מזון בע"מ מ ש ל
6334697 - 08 גבריאל מוניקה
6334698 - 08 מי טל שתיה טהורים בע"מ