מספר טלפון


6335050 - 08 אלמקיאס לימור
6335051 - 08 אברהם יוחנן
6335052 - 08 אוחנה גאולה ופיני
6335054 - 08 יקותיאל פינקלשטיין
6335055 - 08 אליה יהוא קבלני בנין בע"מ
6335057 - 08 מר פאינה
6335058 - 08 דיין דוד ופאני