מספר טלפון


6335550 - 08 ישראל רחל
6335551 - 08 ביטון יגאל ועינת
6335552 - 08 פיצה קרייזי קרייזי פיצה
6335552 - 08 קרייזי פיצה
6335553 - 08 קלסקי דינה
6335555 - 08 פטרה פטיו הולידיי אין
6335555 - 08 פטרה מלון
6335556 - 08 דדון איילת ושלמה
6335557 - 08 קינן סוזי ואבי
6335558 - 08 יהושע ומריאל רבין