מספר טלפון


6335701 - 08 ודווץ מרינה ויוסף
6335702 - 08 סופרמרקט אלימלך בע"מ
6335703 - 08 לאונדו דורון
6335704 - 08 סיניאבסקי אלכסנדר
6335705 - 08 קדמי נמרוד ושני
6335707 - 08 השלום כהן דשת בע"מ מאפית