מספר טלפון


6335940 - 08 באנטש אילה
6335941 - 08 פאינשטיין ילנה
6335942 - 08 דורון צבי מלישר
6335943 - 08 צור רונן
6335945 - 08 איזק ארסנוס
6335946 - 08 צלילה המל' שלמה מועדון
6335947 - 08 בליכר שמעון
6335948 - 08 קורוץ רותי