מספר טלפון


6337020 - 08 חרסונסקי נאדיה
6337022 - 08 אבן אילת בע"מ מכרות
6337023 - 08 מדר נגסי
6337024 - 08 זילברמן איליה
6337025 - 08 אלברט לוי
6337026 - 08 אברהם טאבנו
6337029 - 08 גריבוס איציק