מספר טלפון


6337210 - 08 ואטס חנה
6337213 - 08 ישעיה דני ושרה
6337214 - 08 בלולו רחל
6337215 - 08 הניה ויוסקה בן דוד
6337216 - 08 טייכמן לאוניד
6337218 - 08 אלימלך יצחק