מספר טלפון


6337263 - 08 אנה אסמרלד אזולאי
6337264 - 08 פינטו אוסי
6337268 - 08 שלום צפירה