מספר טלפון


6337280 - 08 סנפיר אביבה
6337281 - 08 ווגה סלמה רוזנה
6337284 - 08 חיים וכוכבה בנבסיסטה
6337285 - 08 כהן ה דפ
6337286 - 08 כהן ה ד פ עבודות חשמל בע"מ