מספר טלפון


6337322 - 08 זהר איתן
6337323 - 08 התאחדות המלונות אילת
6337325 - 08 ד ש מ אילת בע"מ חברה לשיווק מוצרי בניה
6337328 - 08 (פקס) ד ש מ אילת בע"מ חברה לשיווק מוצרי בניה
6337329 - 08 מכבסות אילת (שיווק) בע"מ