מספר טלפון


6337330 - 08 (פקס) משלוחים שיפודי התקוה אילת מול
6337331 - 08 דן גקלין
6337332 - 08 מכבסות מאוחדות אילת 4991 בע"מ
6337335 - 08 אורות ישראל מדרשה ליהדות ביה"ס ערבה
6337339 - 08 לייזר מריוס