מספר טלפון


6337426 - 08 סלוצקי אברהם
6337428 - 08 קלמר רב קושה רב חובל
6337429 - 08 יוסי אנגלן