מספר טלפון


6337430 - 08 מרחבי טלי
6337434 - 08 חברה לבניין בע"מ עומרים
6337439 - 08 מלרוד אולג