מספר טלפון


6337445 - 08 סימנה אורית
6337446 - 08 יעקבי מרציאנו
6337449 - 08 שו עם תיקון ציוד בנין בע"מ