מספר טלפון


6337461 - 08 מטעמי
6337461 - 08 מסעדת מטעמי אילת אלקבס נסים מטעמי אילת
6337461 - 08 מטעמי אילת אלקבס נסים מסעדת
6337462 - 08 בליאכר רפאל
6337463 - 08 מתיוס עמנואל
6337464 - 08 יצחק קריספל
6337465 - 08 אלקבס ניסים
6337466 - 08 שרם מיכאל
6337467 - 08 אלימלך שלום
6337468 - 08 שרם מיכאל