מספר טלפון


6337470 - 08 אוחנה ישי
6337471 - 08 גרינברג משה וקלרה
6337472 - 08 ויגיי קומאר
6337478 - 08 תעשיות אלומניום ליאור בן דוד ק ל
6337478 - 08 א אלומניום וזכוכית בע"מ ר נ
6337479 - 08 צדיק צדוקיה אורית ואהוד רואה חשבון