מספר טלפון


6337490 - 08 מוסך הכוכב שואקה שאול
6337491 - 08 פוליאצ'נקו מילה
6337493 - 08 סרור אבי
6337494 - 08 בן חמו דוד
6337495 - 08 יהושע קיבוץ גינזבורג
6337495 - 08 יהושע גינזבורג
6337496 - 08 שניידר שי ואסנת
6337498 - 08 אורי טביב