מספר טלפון


6337601 - 08 אבולפי אבנזר
6337602 - 08 בן לולו רפי
6337603 - 08 בן עזרא נסים
6337604 - 08 מרים מרודי
6337605 - 08 סטפאן איקנס
6337606 - 08 פאסווי מוחמד
6337607 - 08 נגריית הכפר לוי יצחק
6337608 - 08 חנוב גנאדי