מספר טלפון


6337670 - 08 ורדניק שרון
6337671 - 08 פופלבסקי אלה
6337674 - 08 עמר יצחק
6337675 - 08 פאב ומסעדה ויצמן משה הספן
6337675 - 08 משה הספן פאב ומסעדה ויצמן משה ויצמן
6337676 - 08 שמידט יהודית
6337677 - 08 שוורץ יורם
6337678 - 08 אבינועם יעקב