מספר טלפון


6337691 - 08 (פקס) 'ציינג פלייס בע"מ סניף ערבה
6337694 - 08 מהרבאני יוסף
6337698 - 08 רביה איתן ושושי