מספר טלפון


6337710 - 08 אור החיים בית הכנסת אור החיים
6337710 - 08 בית הכנסת אור החיים
6337711 - 08 נהרי אבינועם
6337713 - 08 מ ש בכר הסעות אילת בע"מ
6337714 - 08 מכרות נחושת תמנע חברת
6337714 - 08 מכרות נחושת תמנע מכרות תמנע תמנע חברת
6337715 - 08 טרן אהוד
6337717 - 08 מירה לורבר
6337718 - 08 אגרנטי נורית