מספר טלפון


6337740 - 08 אילת בע"מ עדן
6337741 - 08 עדית שגב
6337743 - 08 דרגה למה
6337744 - 08 חנן רחמים ויעל
6337747 - 08 (פקס) מסעדה צפה פאגו פאגו מסעדה צפה מועדון בר