מספר טלפון


6337810 - 08 ת דל אחזקות אילת
6337812 - 08 בל גדי
6337817 - 08 רז חיה
6337819 - 08 טיקר שריתה ואור