מספר טלפון


6337960 - 08 ברמי יורם
6337963 - 08 שלומוביץ משה
6337964 - 08 יואל דוד
6337967 - 08 עבודי מרדכי
6337969 - 08 אלברט מסילתי