מספר טלפון


6337991 - 08 יורם רחמים
6337993 - 08 נעמת נעמת נעמת נעמני תמר ומוטי
6337994 - 08 טמינגה אנהלינה
6337999 - 08 סנדויץ מ ע בע"מ צ'יף