מספר טלפון


6342180 - 08 אברהם בן סימון
6342181 - 08 מנשה נגאוקר
6342184 - 08 מריוס מוסקוביץ
6342188 - 08 טל דור אילת משאבי אנוש בע"מ
6342189 - 08 אור חיים לא בית ספר