מספר טלפון


6342201 - 08 שלי פון תקשורת בע"מ
6342202 - 08 שלי פון תקשורת בע"מ
6342203 - 08 זגיר וואיל
6342208 - 08 זגיר וואיל