מספר טלפון


6342212 - 08 פטציק דוד
6342213 - 08 דוד ריקי ודוד
6342219 - 08 שלי אבנר