מספר טלפון


6342233 - 08 גולן דורון
6342234 - 08 לאה בן סחל
6342236 - 08 אזולאי דוד