מספר טלפון


6342281 - 08 בר גילי
6342282 - 08 (פקס) טל דור אילת משאבי אנוש בע"מ
6342284 - 08 אסתר יעקובוביץ
6342289 - 08 סלע אליעזר