מספר טלפון


6342290 - 08 אחר 1985 בע"מ מבט
6342296 - 08 עמר עפרה
6342297 - 08 דנינו דוד
6342299 - 08 שלו איריס ועפר