מספר טלפון


6342322 - 08 יוסי ואלישבע אטדגי
6342323 - 08 ניסים גיגי
6342324 - 08 תקשורת בע"מ ש ל ש
6342329 - 08 רוסקובסקי זינובי