מספר טלפון


6342332 - 08 גולדמן אלי
6342337 - 08 ציון גמליאל
6342338 - 08 נראה אור תלמוד תורה
6342339 - 08 פרביס חי