מספר טלפון


6342341 - 08 אדרי שלמה
6342342 - 08 העתיקה רומי
6342342 - 08 רומי העתיקה מסעדת
6342342 - 08 העתיקה מסעדת רומי העתיקה רומי
6342344 - 08 היימן אפריים
6342346 - 08 אילן אליהו
6342347 - 08 ויצמן אהוד
6342349 - 08 הומברטו טוקוס