מספר טלפון


6342380 - 08 שממה אבנר ודינה
6342389 - 08 רומן צ'רניאק