מספר טלפון


6342394 - 08 יולנד בן חור
6342395 - 08 גלזן שלום וטרז
6342399 - 08 סוכניות אופנה בע"מ רונאל