מספר טלפון


6342490 - 08 זרביב איזידור
6342492 - 08 אלבז קולט
6342493 - 08 דוד לביא
6342494 - 08 מירל פינקלשטיין