מספר טלפון


6342568 - 08 "טאואר רקורדס 4991) בע"מ מרכז פנינת אילת)