מספר טלפון


6342580 - 08 הרבסטמן מיקי
6342582 - 08 יפה שומל
6342583 - 08 עינת מעין
6342585 - 08 דוד בן שמחון
6342586 - 08 וקנין שמעון