מספר טלפון


6342604 - 08 משה מיניו
6342605 - 08 למה וולדה סאנבאט