מספר טלפון


6342810 - 08 חכמון איריס
6342816 - 08 פרילינג רון ואיריס
6342817 - 08 מוחמד קדח
6342819 - 08 גין בררם