מספר טלפון


6342841 - 08 דוד צראלס
6342842 - 08 דדון דורית
6342845 - 08 בר און סבה
6342846 - 08 יוסף ויזמן
6342847 - 08 ביזאוי אלברט ומזל
6342848 - 08 דובב חנה ושאול
6342849 - 08 אורנה זרדז