מספר טלפון


6342922 - 08 פרץ שמרית
6342929 - 08 בוהדנא פליקס חנויות אופיר