מספר טלפון


6344470 - 08 משיח כרמלה
6344474 - 08 אנג'ל לאה וחיים
6344477 - 08 איזיקל דוד